Hendra, O., I. Endrawijaya, W. Kurniawan, M. Saulina, and W. Nugraha. “Pengenalan Bahaya ‘BACKDRAFT’ Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan ”. Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan, vol. 2, no. 2, June 2022, pp. 65-71, doi:10.52989/darmabakti.v2i2.49.